reglement

Reglementet er revideret august 2022.

Den korte version:

Løbsform: MTBO Vintercup køres som et orienteringsløb for 2 mandshold på cykel, hvor holdet skal følges ad - der må maximalt være 100 meter mellem rytterne på det enkelte hold. Der køres efter indtegnede poster på et kort og posterne findes i vilkårlig rækkefølge. Hvis man ikke har en makker og ønsker dette, kan arrangørerne være behjælpelige med at finde en deltager der kan dannes hold med. Vil man køre alene (solokørsel) skal man være opmærksom på reglerne for at tælle i den samlede MTBO Vintercup. Alle deltagere skal anvende hjelm og færdselsloven skal overholdes.


Køretiden er 90 minutter fra det tildelte starttidspunkt. Der gives 1 strafpoint for hvert påbegyndt minut over 90 min. Tiden stoppes når sidste rytter på holdet er i mål. Arrangøren skal angive præcis placering af mål (målpost) inden start.


Afhængig af alder og køn tildeles der ekstra tid således: Er en af deltagerne på holdet over 50 år eller under 18 år gives der 5 tillægsminutter, over 60 år eller under 16 år gives der 10 minutter og over 70 år gives der 15 minutter. Kvinder gives 10 tillægsminutter udover evt.tillægsmin. for alder. Det er alderen som deltageren fylder i det pågældende år, hvor løbet afholdes, som er gældende for tildeling af ekstra tid. Der gives kun ekstra tid i forhold til den ene deltager på holdet.


Løbsbanen skal bestå af 15 poster, placeret så den hurtigste rute mellem alle posterne bliver mellem 34 - 42 km. Banen skal lægges så kun de hurtigste hold (max. 2-3 hold) kan nå alle poster indenfor den tildelte tid.


Ved hver post er der opsat et spørgsmål, som ved korrekt svar kan give holdet 3 tillægspoint. Opgaven på posterne skal være et spørgsmål med tre svarmuligheder.


Er du forvirret så hent og læs : Den lange version.